• Dieta zgodna z grupą krwi – grupa A
    Dieta zgodna z grupą krwi – grupa AB
    Dieta zgodna z grupą krwi – grupa 0